Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach istnieje obowiązek rejestracji przez osoby chcące przyjąć uchodźców do swoich domów miejsc noclegowych pod adresem mailowym  ukraina@powiatraciborski.pl w celu ewidencjonowania przybyłych i zakwaterowanych uchodźców. Obowiązek ten jest niezbędny i służy on celem uzyskania statutu uchodźcy i przyznania azylu. Procedura ta jest potrzebna ku temu, aby osoby przybyłe z terenów Ukrainy i mające statut uchodźcy mogły korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, socjalnej i prawnej. Takowa procedura jest niezbędna by usystematyzować w sposób czytelny i skuteczny przebieg udzielania pomocy.

Poniżej umieszczona jest instrukcja postępowania.

Ważne!

Osoby, które już przyjęły osoby z Ukrainny, lub maja zamiar w najbliższych dniach to zrobić, proszone są o zgłoszenie i podanie adresów pobytu do urzędu gminy w Rudniku.

Uwaga!

Osoby indywidualnie udzielające pomocy uchodźcom biorą na siebie pełną odpowiedzialność za te osoby tzn. zapewnienie schronienia, wyżywienia oraz środków higieny osobistej. Jeżeli ktoś zadeklaruje się na przyjęcie uchodźców robi to nieodpłatnie.  Na chwilę obecna nie mamy informacji, by powstałe koszty utrzymania uchodźców były obecnie rekompensowane.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA CELEM PRZYJĘCIA UCHODZCÓW PRZEZ OCOBY INDYWIDUALNE

OSOBY PRYWATNE CHĘTNE PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW Z UKRAINY:

 • zgłoszenie pod adresem mailowym ukraina@powiatraciborski.pl zgłoszeniach prosimy podawać:
  • dokładną lokalizację,
  • liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
  • termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
  • czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele
  • informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
  • o posiadanych zwierzętach domowych (ze względu na choroby alergiczne)
  • osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail).
 • Zgłoszenie uchodźców do USC Urzędu Gminy w Rudniku pod nr tel. 32 410 64 28 wew. 112 lub 113.

 

OSOBY PRYWATNE KTÓRE JUŻ RZYJĘŁY UCHODŹCÓW Z UKRAINY:

 • prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rudniku celem ich zgłoszenia do USC Urzędu Gminy w Rudniku pod nr tel. 32 410 64 28 wew. 112 lub 113.

 

Na uruchomiony przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu adres mailowy ukraina@powiatraciborski.pl można zgłaszać również innego rodzaju pomoc mieszkańcom Ukrainy w zakresie m.in.:

wolontariatu,

 • pomocy medycznej,
 • pomocy prawnej,
 • tłumaczeń,
 • transportu,
 • posiłków itp.

Prosimy, by w tytule maila nazwać rodzaj oferowanej pomocy a w treści wskazać jej zakres oraz dane kontaktowe – najlepiej nr telefonu.

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rudniku

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu

Skip to content