Zwołuje się częściowo zdalną XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 11 kwietnia 2022r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXXVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2022;

  • udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Rudnik;

  • wskazania wstępnej lokalizacji dwóch nowych przystanków komunikacyjnych w Gminie Rudnik.

4. Zakończenie obrad.

Skip to content