Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

  1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego na 2021r.

  2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Rudnik.

  • Nasadzenia przeprowadzone w latach 2018 – 2021, ich rezultat.

  • Zagospodarowanie nieużytków.

2. Mała retencja, możliwości zachęt dla osób prywatnych i firm odtwarzających tereny łąkowe w terenach zalewowych.

3. Sprawy bieżące.

 

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Organizacja dyżuru letniego w przedszkolach na terenie gminy.

  2. Sprawy bieżące.

Dzień Pielęgniarki i Położnej – życzenia

W dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, a 8 maja obchodziliśmy Dzień Położnej. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i satysfakcji z wykonywania tak pięknego zawodu w tym bardzo trudnym okresie.

Wyrażamy ogromne uznanie dla Waszego poświęcenia i zaangażowania w pełnienie jakże trudnych obowiązków.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek, jakimi darzycie wszystkie osoby cierpiące.

Niech radość, uśmiech i wdzięczność podopiecznych wynagradzają Wam codzienne wyrzeczenia, trud i troskę.

 

    Piotr Rybka                                                                    Ireneusz Jaśkowski

Wójt Gminy Rudnik                                                   Przewodniczący Rady Gminy  

Skip to content