Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zostało już tylko 9 dni!!!

Jak można złożyć deklarację – elektronicznie  pod adresem internetowym  https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej za pośdrenictwem Urzędu Gminy. 

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji – właściciele budynków mieszkalnych i budynków niemieszkalnych

Termin upływa 30 czerwca 2022 r.!!!

 

Skip to content