Gmina Rudnik informuje, iż w dniu 05.09.2022r. dokonała otwarcia ofert w przetargu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik”. W przetargu wpłynęło 13 ofert.

Gmina Rudnik na ten cel zamierza przeznaczyć:

  • Zadanie częściowe nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych: kwotę 6.886.867,32zł brutto.
  • Zadanie częściowe nr 2: Budowa instalacji solarnych: kwotę 1.790.312,84zł brutto.
  • Zadanie częściowe nr 3: Budowa pomp ciepła na c.w.u.: kwotę 996.601,23 zł brutto.

Na całość zadania w sumie kwotę 9.673.781,39 zł.

Poniżej przedstawia się tabelę informacyjną o złożonych ofertach:

plik do pobrania

W związku z powyższym, przystępuje się do dalszych czynności związanych z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Równocześnie informujemy, iż nadal pozostały wolne miejsca na instalacje solarne oraz pompy ciepła do c.w.u. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcieliby przystąpić do projektu montażu ww. instalacji prosimy o kontakt osobisty z urzędem gminy pok. nr 7 na parterze.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco.

Skip to content