Wnioski na instalacje w ramach projektu OZE

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Rudnik informuje, że można składać jeszcze nowe wnioski na instalacje w ramach projektu OZE. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Projektu, Regulamin, wzory wniosków oraz umów dostępne są w zakładce OZE na stronie internetowej Gminy. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami Projektu oraz składania wniosków.

Przypominamy, że obecnie trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy już złożyli wnioski na instalacje solarne oraz pomp ciepła.

Godziny podpisywania umów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 10.00 do 14.00

w środę: od godz. 12.00 do 16.30.

piątek: od godz.10.00 do 13.30

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin

Komunikat w sprawie podpisywania umów na instalacje solarne oraz pompy ciepłej wody użytkowej w ramach projektu OZE pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w terminie od 18 maja do 03 czerwca br. w pokoju obok sali narad Urzędu Gminy Rudnik (I piętro) będą spisywane umowy z mieszkańcami na instalacje solarne oraz pomp ciepłej wody użytkowej.

Godziny podpisywania umów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 10.00 do 14.00

piątek: od godz.10.00 do 13.30

w środę: od godz. 12.00 do 17.00.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.

OZE – wzór umowy dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” na instalacje solarne/pompy ciepła na c.w.u.

Szanowni Mieszkańcy biorący udział w projekcie OZE,

W związku z planowanym przez Urząd Gminy w Rudniku  podpisaniem umów o montaż instalacji solarnych i pomp ciepła na c.w.u., przedstawiamy w celu informacyjnym obowiązujący wzór umowy w tym zakresie w celu zapoznania się z treścią i warunkami umowy. Nie należy go wypełniać, ponieważ umowy będą drukowane w Urzędzie Gminy.

O terminie rozpoczęcia podpisywania umów będziemy informować w osobnym komunikacie.

 

Wzór umowy na instalację solarną/pompę ciepła do c.w.u. do pobrania

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

Komunikat w sprawie podpisywania umów na instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu OZE pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy iż,

dnia 25 marca 2022r. w godzinach od 8:00 do 13:30 na sali narad Urzędu Gminy Rudnik będą spisywane umowy z mieszkańcami Jastrzębia, Ponięcic i Czerwięcic.

Dnia 28 marca 2022r. w godzinach od 8:00 do 14:30 na sali narad Urzędu Gminy Rudnik będą spisywane umowy z mieszkańcami Modzurowa i Szonowic.

 

OZE – wzór umowy dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy biorący udział w projekcie OZE,

W związku z planowanym przez Urząd Gminy w Rudniku w terminie do 31 marca br. podpisaniem umów o montaż instalacji fotowoltaicznych, przedstawiamy w celu informacyjnym obowiązujący wzór umowy w tym zakresie w celu zapoznania się z treścią i warunkami umowy. Nie należy go wypełniać, ponieważ umowy będą drukowane w Urzędzie Gminy.

W dniu 23 marca 2022r.  od godz. 9.00  do godz. 16.30  w Urzędzie Gminy będą podpisywane umowy wyłącznie z mieszkańcami miejscowości Rudnik, w dniu 24 marca br. od godz. 8.00 do 14.30 – z mieszkańcami Strzybnika oraz Gamowa. Pozostałe terminy podpisywania umów dla poszczególnych miejscowości będą Państwu przedstawiane na bieżąco. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów.

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest kilka osób, wszystkie te osoby zobowiązane są do uczestnictwa przy podpisaniu umowy lub wypełnienia załączonego oświadczenia”.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego i aktu własności nieruchomości. Ponadto przypominamy o niezwłocznym uregulowaniu występujących zobowiązań wobec Gminy”.

Ponadto Urząd Gminy informuje, że osoby w dalszym ciągu zainteresowane montażem odnawialnych źródłem energii mogą jeszcze składać wnioski w ramach powstałej rezerwy.

Wzór umowy do pobrania

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

OZE – Ważny komunikat dla uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudnik

W związku z planowanym przez Gminę w najbliższym czasie podpisaniem umów z mieszkańcami w ramach  realizacji Projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – środki REACT-EU, prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Gminy. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków, terminów oraz wzorów dokumentów w tym zakresie będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce OZE na stronie  internetowej oraz Facebook.

Pracownicy Urzędu nie będą się z Państwem kontaktować  telefonicznie ani mailowo.

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie jest brak zaległości w zakresie  uiszczania podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Rudnik.

Prosimy o pilne uregulowanie powyższych zobowiązań.

Wyniki losowania wniosków złożonych w naborze uzupełniającym na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Urząd Gminy Rudnik przeprowadził w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 w sali narad losowanie wniosków złożonych w naborze uzupełniającym na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”. Poniżej w załączeniu protokół wraz z wynikiem losowania.

 

 

Do pobrania:

Protokół z losowania wniosków złożonych  w naborze uzupełniającym na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Nagranie z przeprowadzonego losowania wniosków dostępne jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Skip to content