Zawiadamiam, że w dniu 18 października 2022r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Zarządzanie kryzysowe – sytuacja obecna.

  2. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 – ocena efektów edukacji uczniów szkół gminnych.

  3. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

  4. Sprawy bieżące.

Skip to content