Profil na PUE ZUS obowiązkowy dla płatników składek – informacja prasowa ZUS.

30 grudnia 2022 r. mija ważny termin dla przedsiębiorców. Do tego czasu płatnicy składek powinni założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)  ZUS. Wynika to z obowiązku ustawowego, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek musi posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych. Do tej pory zobligowani do tego byli jedynie płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach, obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

 

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

 

Jak założyć konto na PUE ZUS

Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

 

Gdzie szukać szczegółowych instrukcji

Rejestracja i logowanie:  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-elektronicznych-krok-po-kroku/rejestracja-i-logowanie

PUE krok po kroku dla płatników: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/platforma-uslug-elektronicznych-krok-po-kroku/dla-platnikow

 

Gdzie uzyskać więcej informacji:

 • szczegółowe informacje dostępne są na zus.pl
 • infolinia: 22 560 16 00, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00
 • e-wizyta: https://www.zus.pl/e-wizyta
 • w salach obsługi klientów Oddziału ZUS w Rybniku oraz w Inspektoratach ZUS w Tychach, Pszczynie, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim
 • podczas szkoleń online i dyżurów telefonicznych:

– 16.11.2022 r. – PUE ZUS – funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych dla płatników składek i ubezpieczonych, dyżur telefoniczny od 10:00-12:00, tel. 727 690 825

– 23.11.2022 r. – PUE ZUS dla ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników składek, webinarium od 10:00-12:00, zapisy: szkolenia_rybnik@zus.pl

– 14.12.2022 r. – PUE ZUS – funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych dla płatników składek i ubezpieczonych, dyżur telefoniczny od 10:00-12:00, tel. 727 690 825

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).

Źródło: Materiał nadesłany przez ZUS. 

XLVII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 listopada 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2023 rok;

 2. podatku od środków transportowych na 2023 rok;

 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026;

 4. uchwalenia Statutu SPZLA w Rudniku – tekst jednolity;

 5. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok”;

 6. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów przewozu i opieki niepełnosprawnych: dzieci, uczniów oraz młodzieży;

 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu,

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2022;

 9. zmian w Uchwale Nr XXXV/331/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021 roku
  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na 2022 rok;

 10. rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Informacje w sprawie zamrożenia cen prądu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz spółki TAURON Polska Energia S.A.

Możliwość zastosowania ceny 693 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami gospodarstw domowych.

Ustawa określa  maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

 • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
 • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
 • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia przez zużycie wskazanych limitów, korzystają z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r., co gwarantuje ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia w celu skorzystania z w rozliczeniach ze sprzedawcą energii

z limitu 2 MWh.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska – wpis z dnia 15.11.2022

Poniżej wzór oświadczenia oraz szczegółowe informacje dla odbiorców energii mających umowę na energie elektryczną ze spółką  TAURON Polska Energia S.A. – kliknij TUTAJ

Pobierz pytania i odpowiedzi do Oświadczenia

 

Komunikat dla mieszkańców! Zmiana godzin otwarcia PSZOK-a w Rudniku.

Informujemy mieszkańców gminy Rudnik, iż z dniem 28 listopada 2022r. godziny otwarcia PSZOK-a w Rudniku, ulegają następującej zmianie. Zmiana dotyczy godzin otwarcia w poniedziałki.

PSZOK RUDNIK CZYNNY:

Poniedziałek:

 • 13:00-16:00 (w miesiącach od października do końca marca)
 • 15:00-18:00 (w miesiącach od kwietnia do końca września)

Wtorek:

 • 09:00-12:00

Środa:

 • 09:00-12:00

Czwartek:

 • 09:-12:00

Piątek:

 • 09:00-12:00

Sabota:

 • 08:00-13:00
Skip to content