GCKiS im. J. von Eichendorffa w Łubowicach zaprasza na uroczystości rocznicowe opatrzone mottem „Joseph von Eichendorff – pobożny katolik zatroskany współczesnością”.

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na uroczystości rocznicowe opatrzone mottem „Joseph von Eichendorff – pobożny katolik zatroskany współczesnością”, połączone z wydarzeniem artystycznym, które odbędą się 26 listopada br. w GCKiS im. J. von Eichendorffa w Łubowicach.
Więcej szczegółów na załączonym plakacie.
Uroczystość ta będzie również na żywo transmitowania na profilu facebookowym GCKiS.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2022r. o godz. 14.15 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie pisma w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

  2. Sprawy bieżące.

 

Komisja wspólna

Zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2022r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych do budżetu na 2023r.

  2. Omówienie projektu budżetu na rok 2023.

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content