Ferie zimowe w Gminie Rudnik 2023

Na czas tegorocznych ferii zimowych Gmina Rudnik we współpracy z Fundacją GNIAZDO zorganizowała wyjazdy dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie chętni do spędzenia czasu poza domem mieli okazję wyjazdu do raciborskiego kina, ale też mogli spędzić czas aktywnie w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu. Ścianka wspinaczkowa, nerfy, strzelanie z łuku to tylko część aktywności, jakie zaproponowała dzieciom i młodzieży ekipa tego ośrodka sportowego. Gmina zapewniła uczestnikom również przyjemność na świeżym powietrzu, na pszowskim lodowisku. Czas spędzony w autobusie był okazją do zaznajomienia młodzieży z krótką historią pałacu w Sławikowie oraz z działalnością Fundacji, przekazania legend o pałacu i zachęcenia młodych do korzystania z dobrodziejstwa tego gminnego zabytku.

Diamentowe Gody Państwa Elfrydy i Nikodema Musioł ze Strzybnika

Dnia 5 stycznia bieżącego roku Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Elfryda i Nikodem Musioł ze Strzybnika. Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Makowie, kościelny natomiast w pawłowskim kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Pan Nikodem z wykształcenia jest kowalem, jednak nie pracował zawodzie. Zawodowo związany był z Państwowym Gospodarstwem Rolnym w Strzybniku oraz z Wytwórnią Aparatury Cukrowniczej w Raciborzu, gdzie pracował aż do emerytury jako ślusarz kotłowy. Pan Nikodem większość swojego życia tworzył historię miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1963 do 2016 roku pełnił funkcję prezesa strzybnickiej jednostki. Do dziś jest członkiem honorowym OSP Strzybnik. Był również koordynatorem wiejskiej świetlicy. Pani Elfryda pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Jubilaci doczekali 3 synów i córki oraz 5 wnuków i 3 wnuczki.

Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Elfrydzie i Nikodemowi Musioł życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Skip to content