Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

  1. Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

  2. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Stan techniczny budynków gminnych.

  2. Koszty energii elektrycznej stan i modernizacja oświetlenia.

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content