Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku poszukuje osoby chętnej do świadczenia usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Rudnik w ramach Programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”.

Program realizowany jest od marca 2023 do grudnia 2023r. i jest skierowany do osoby niepełnosprawnej, zwanej „Beneficjentem”, która wymaga wysokiego poziomu wsparcia, poprawy komfortu i jakości życia co stanowi główne założenie Programu.

Zgodnie z częścią IV ust 3 pkt 2 Programu, usługę asystencji może świadczyć osoba, która:

– nie jest członkiem rodziny Beneficjenta

-posiada co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, lub:

-posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.

 

Asystent ma za zadanie:

-towarzyszyć osobie niepełnosprawnej w wypełnieniu ról społecznych,

– pomagać podczas przemieszczania się poza miejsce zamieszkania

-podejmowanie aktywności życiowej i komunikowanie się z otoczeniem a w szczególności: utrzymanie porządku w pomieszczeniu gdzie na co dzień przebywa Beneficjent, pokonywanie barier architektonicznych, pomoc i asystowanie w trakcie podróżowania środkami komunikacji publicznej, wyjścia na spacer, asystowanie podczas obecności w kinie, teatrze,muzeum, restauracji, pomoc w werbalnym komunikowaniu się , pomoc w ubieraniu się.

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie w okresie od marca do grudnia 2023 w wymiarze 365 godzin, można uzyskać w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Rudniku mieszczącym się przy ulicy Gawliny 2,  lub pod numerem telefonu         32/410 64 25

Skip to content