Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Sieć drogowa na terenie Gminy Rudnik (zaproszenie Starosty).

  • Przebieg dróg krajowych, powiatowych, gminnych i wojewódzkich.

  • Planowana budowa mostu w Grzegorzowicach i działanie promu.

2. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

  1. Działalność SPZLA w Rudniku.

  2. Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2023r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa
i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Działalność SPZLA w Rudniku.

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content