Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Ocena działalności GOPS (opieka nad osobami starszymi).

2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

3. Sprawy bieżące.

Skip to content