Komisja rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

  1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego na 2022r.

  2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Stopień realizacji OZE na terenie gminy Rudnik.
  2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego – zarządzanie kryzysowe.

2. Działalność UKS.

3. Sprawy bieżące.

 

Skip to content