W związku z ogłoszeniem WFOŚiGW w Katowicach o dodatkowym naborze wniosków na 2023 r. na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, Wójt Gminy Rudnik ogłasza dodatkowy nabór na dofinasowanie zadania na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie uzależnione jest od stopnia pilności wg klasyfikacji podanej w tabeli:

dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności

 

do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1200 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 800 zł) /Mg odpadów

 

dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności

 

do 90% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1080 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 720 zł) /Mg odpadów

 

dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

 

do 100% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 900 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 600 zł) /Mg odpadów

 

 

 

Projekt zakłada uzyskanie dotacji w formie grantu na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu.

Uczestników zainteresowanych dotacją zachęcamy do składania deklaracji (plik do pobrania) w Urzędzie Gminy Rudnik do dnia 27.06.2023 r.

Szczegółowe informacje oraz druki deklaracji (wniosków) uzyskasz w Urzędzie Gminy Rudnik, na stronie internetowej urzędu lub pod nr telefonu 32 410 64 18 wew.131.

  • WAŻNE! dotacja nie obejmuje dofinansowania do wymiany pokrycia dachowego.

Pliki do pobrania:

Skip to content