Na początku lipca rozpocznie się realizacja inwestycji związanej z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik. Z pozyskanych przez Urząd Gminy środków zewnętrznych realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rudnik (nowe osiedle), Jastrzębie (ul. Raciborska) oraz Łubowice (ul. Kasztanowa). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, inwestycję realizować będzie firma P.U.P. „Elektrowskaz”s.c. z Raciborza. Wartość zadania opiewa na 1.063.000,00 zł w ramach których wykonane zostanie:

  • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudnik – ul. Szkolna, Akacjowa, Bukowa, Sosnowa, Grabowa, Jesionowa, Cisza, Jodłowa, Klonowa, Leszczynowa.
  • Montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu na ul. Raciborskiej.
  • Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Łubowice – ul. Kasztanowa.

Pierwsze prace wykonawca rozpoczyna na początku lipca br. od miejscowości Rudnik (nowe osiedle) i będą prowadzone etapowo. Jak informuje firma „Elektrowskaz”, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia związane z pracą ze sprzętem zmechanizowanym, wykonywaniem wykopów pod linie kablowe oświetlenia ulicznego oraz montażem fundamentów. Prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość.

Cała inwestycja związana z oświetleniem ulicznych na terenie gminy podzielona jest na etapy i ma zostać zrealizowana do połowy 2024 roku.

 
 
Skip to content