W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu w Rudniku. Prace na obecnym etapie związane są z wytyczeniem miejsc oraz przeprowadzenia robót ziemnych dla linii zasilającej, a także wytyczeniem posadowienia masztów oświetleniowych i wkopania fundamentów.

Skip to content