W ubiegłym tygodniu odbyło się przekazanie placu budowy w postaci budynku po byłej szkole podstawowej w Brzeźnicy, gdzie rozpoczęły się prace budowlano-remontowe mające na celu przystosowania budynku do nowoczesnego funkcjonowania placówki wychowawczo-opiekuńczej  – 2 oddziałowego przedszkola integracyjnego oraz adaptacji części budynku na zaspokojenie potrzeb integracyjnych dla lokalnej społeczności. W ramach inwestycji powstaną nowe sale opiekuńczo-dydaktyczne, sale terapeutyczne, nowoczesna kuchnia i sanitariaty, a także osobne pomieszczenia dla obsługi i grona pedagogicznego. Ponadto cześć budynku zaadaptowana zostanie na cele integrujące lokalna społeczność – świetlicę wiejską, zaplecze kuchenne, sanitariaty, biuro sołeckie.

Zadanie realizowane  jest dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy w Rudniku środków krajowych z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Pozyskana kwota dofinansowania – 1.764.000,00 zł.

Skip to content