Dnia 9 sierpnia o godz. 16.00 zapraszamy Państwa na zebranie informacyjne w sprawie scalania gruntów, które odbędzie się w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku przy ul. Mickiewicza 2.

W spotkaniu weźmie także udział ekodoradczyni z Subregionu Zachodniego, która przedstawi Państwu informacje na temat terminów bezpłatnych konsultacji dostępnych w Urzędzie Gminy Rudnik, podczas których udzielać będzie fachowego doradztwa o programach dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i instalacji paneli fotowoltaicznych.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content