Zwołuje się LIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 10 sierpnia 2023r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie LIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i zespołów szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik;

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

  3. zmiany w budżecie Gminy Rudnik na rok 2023;

  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.

  1. Zakończenie obrad.

Skip to content