Zawiadamiam, że w dniu 20 września 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

  1. Kanalizacja- propozycje lokalizacji oczyszczalni na terenie gminy w poszczególnych sołectwach.

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content