Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

2. Informacja o realizacji budżetu w I półroczu

3. Sprawy bieżące.

Skip to content