Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 – ocena efektów edukacji uczniów szkół gminnych.

  2. Analiza budżetu w zakresie oświaty.

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content