Zwołuje się LVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 października 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylająca uchwałę Nr LII/454/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.05.3023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 2. zmiany uchwały Nr LIV/470/2023 Rady Gminy Rudnik o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 3. zmiany uchwały Nr LIII/466/2023 Rady Gminy Rudnik o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 4. zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik;

 5. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 8. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Św. Anny w Gamowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 9. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 10. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Modzurowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 11. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jerzego w Sławikowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content