Zwołuje się LVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 8 listopada 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie LVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

  4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

  5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Rudnik – Etap I.

  1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

  2. Zakończenie obrad.

Skip to content