Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

  1. Analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 roku.

  2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024r..

Komisja Komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.

2. Sprawy bieżące.

Komisja Oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2023r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

  1. Projekt budżetu gminy na rok 2024.

  2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024r.

  3. Sprawy bieżące.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2023r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rudnik.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji o niepodwyższanie podatków na rok 2024.

  2. Sprawy bieżące.

Skip to content