Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2024r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Plan imprez i zawodów sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym

2. Sprawy bieżące.

Skip to content