Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można skorzystać z dodatku osłonowego. Świadczenie będzie przyznawane na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1500 zł miesięcznie na osobę.

Dodatek będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, wtedy kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Jeden dodatek osłonowy przysługuje w przypadku gospodarstw wieloosobowych. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Przepisy ustawy przewidują, że wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób oraz źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym.

Dodatek osłonowy w 2024r. wyniesie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 lub 286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 lub 429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 lub 607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 lub 822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących źródła ogrzewania t.j.: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Papierowe wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku – dodatek osłonowy (wersja edytowalna)

Wzór wniosku – dodatek osłonowy (wersja PDF)

Skip to content