Zwołuje się LXI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 stycznia 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Rudnik – Etap III;

 2. zmiany uchwały Nr LII/451/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A.;

 3. określenia kryteriów, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Rudnik;

 4. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Św. Anny w Gamowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 5. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 6. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Modzurowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 7. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jerzego w Sławikowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 8. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2024.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content