Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej informuje, iż postanowienia komisarzy wyborczych dotyczące zmian w podziale gmin na stałe obwody głosowania oraz w sprawie podziałów gmin i powiatów na okręgi wyborcze należy pobrać ze strony internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.

Odnośniki do postanowień znajdują się poniżej:

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I, II i III – zmiany w podziale gmin na stałe obwody głosowania oraz w sprawie podziałów gmin i powiatów na okręgi wyborcze:

https://bielsko-biala.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/postanowienia-komisarza-wyborczego-w-bielsku-bialej-i-ii-i-iii-zmiany-w-podziale-gmin-na-stale-obwod

Do pobrania:

Skip to content