Gmina Rudnik zdobyła grant w wysokości 130.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. : PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – OBSZAR D, PN. „TRANSPORT BEZ BARIER”, mającego na celu zwiększenia aktywności osób mających problemy w zakresie mobilności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym poprzez wyeliminowanie barier transportowych.     

Dzięki pozyskanej dotacji i zakupionym pojazdem, osobom starszym, niesamodzielnym czy niepełnosprawnym łatwiej będzie dotrzeć do lekarza, urzędu czy skorzystać z oferty edukacyjnej.

W ramach nowej oferty zakupiony został specjalistyczny samochód 9-osobowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

Projekt „TRANSPORT BEZ BARIER” jest realizowany przez Gminę Rudnik na podstawie Regulaminu  o świadczeniu usług transportowych. Usługi te są kierowane dla mieszkańców wykluczonych z aktywności społeczno-zawodowej przez bariery mobilne w szczególności do osób, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczeniu się i tych, którzy wymagają wsparcia, gdzie pod uwagę jest brana ich sytuacja życiowa. Osoby zainteresowane spełniające kryteria regulaminu składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku „Formularz zgłoszeniowy do usługi indywidualnego transportu”, na podstawie którego wydana zostanie „Karta upoważniająca do transportu” z indywidualnym numerem.

Usługa rozpocznie się od 6 lutego br. i realizowana będzie w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7:00 do 12:30 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Celem przejazdu jest transport osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego na terenie Gminy Rudnik i Powiatu Raciborskiego, m.in. tj.: Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, GOPS czy Klub Seniora, Szpital Rejonowy w Raciborzu, Poradnie Specjalistyczne w Raciborzu i inne.

Transport odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń i w kolejności zgłoszeń. Zamówienia na przewozy przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 13:00, telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem  (dwa dni robocze) pod nr telefonu 32 410 64 28. Zamówienia realizowane będą po potwierdzeniu przez Dyspozytora przyjęcia zlecenia.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Rudniku nr tel. 32 410 64 28 lub GOPS w Rudniku nr tel. 32 410 64 25 Dokumenty i formularze do pobrania znajdują się w załączonym poniżej plikach – materiały do pobrania:

 

 

Skip to content