Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2024r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

  1. Gospodarka odpadami, ściekami bytowymi. Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy.

  2. Przedstawienie wniosków o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  3. Sprawy bieżące.

Skip to content