Zwołuje się II sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 maja 2024r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie II sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany WPF Gminy Rudnik;

  2. zmiany w budżecie gminy na rok 2024;

  3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Rudnik uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

  4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2023 rok.

 7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 8. Zakończenie obrad.

Skip to content