Odpowiadając na sygnały rolników dotyczące zaobserwowanych strat w uprawach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym – grad w dniu 19 czerwca 2024 roku Wójt Gminy Rudnik informuje, że istnieje możliwość złożenia przez producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu wniosku o oszacowanie szkód.

Wnioski przyjmowane będą do 28.06.2024 r. w Urzędzie Gminy Rudnik.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej lub w Urzędzie Gminy pokój nr 7.

Do składanego wniosku rolnik BEZWZGLĘDNIE dołącza:

  • kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2024, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego,
  • kopię ubezpieczenia upraw(jeśli były ubezpieczone),
  • w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt zaświadczenie o ich ilości wydane przez ARiMR.

UWAGA: Wnioski niekompletne, nieczytelne i bez wskazanych załączników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE lub zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

WNIOSEK DO POBRANIA

W razie pytań mogą państwo konsultować z pracownikiem urzędu gminy pod numerem telefonu: 32 410 64 28 wew. 105

Skip to content