Wszystkim, użytkującym laptopy otrzymane w grancie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu. Termin złożenia oświadczenia: 30 czerwiec 2024 r.
Formularz oświadczenia został przekazany w dniu podpisywania umowy w Urzędzie Gminy, dodatkowo – do pobrania poniżej.

Oświadczenie do pobrania – tutaj

Skip to content