Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje o planowym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na wskazanych drogach wewnętrznych i gminnych zlokalizowanych w obszarze realizowanej inwestycji drogowo-mostowej: „Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421”. W przypadku Gminy Rudnik dotyczy to miejscowości Łubowice i Grzegorzowice – ul. Wolności i łącznika pomiędzy tymi miejscowościami (od szkoły w kierunku Łubowic). Tymczasowa organizacja ruchu ma rozpocząć się z dniem 27 czerwca br. i polegać będzie  zamknięciu fragmentu i przejazdu dla ruchu pojazdów – wskazanych dróg wewnętrznych i gminnych. 

Poniżej w załączeniu pismo ZDW w Katowicach wraz z mapkami sytuacyjnymi 

Powiadomienie ZDW

 

Skip to content