Zmiany w rozkładzie jazdy PKS na terenie Gminy Rudnik – ograniczenia w powiatowo-gminnym transporcie publicznym w związku z COVID-19

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2020  w związku z pandemią wirusa COVID-19, rozkład jazdy na terenie Gminy Rudnik ulega zmianie.  Znaczna liczka kursów zostaje zawieszona do odwołania.

Oto oficjalny komunikat:

Uwaga Podróżni!!!

W związku z obowiązującym stanem epidemii spowodowanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w porozumieniu z organizatorem komunikacji powiatowej na terenie gmin powiatu raciborskiego, PKS w Raciborzu Sp. z o.o.
wprowadza ograniczenie liczby kursów komunikacji publicznej obsługiwanych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania.

Gmina Rudnik:

 • kurs 6300 Miejsce Odrz. – Racibórz – odjazd z Miejsca Odrz godz. 4:33
 • kurs 6301 Racibórz – Łany – odjazd z Raciborza godz. 6:10
 • kurs 6306 Łany – Racibórz – odjazd z Łan godz. 6:55
 • kurs 6305 Racibórz – Łany – odjazd z Raciborza godz. 7:40
 • kurs 6310 Łany – Racibórz – odjazd z Łan godz. 8:35
 • kurs 6311 Racibórz – Łany – odjazd z Raciborza godz. 12:00
 • kurs 6314 Łany – Racibórz – odjazd z Łan godz. 12:50
 • kurs 6313 Racibórz – Łany – odjazd z Raciborza godz. 14:30

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA NA WSZYSTKICH LINIACH BĘDZIE OBSŁUGIWANA TYLKO W DNI ROBOCZE!

więcej informacji na stronie:

http://www.pksraciborz.pl/

https://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Ograniczenia-w-powiatowo-gminnym-transporcie-publicznym/idn:4108.html

https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/80240-pks-zawiesza-od-1-kwietnia-czesc-kursow-autobusow

 

 

Zawiadomienie

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, realizując wytyczne służb sanitarno-epidemiologicznych zawiadamiam, że XVI sesja Rady Gminy Rudnik nie zostanie zwołana w marcu br.

W uzgodnieniu z Przewodniczącymi Komisji Rady Gminy Rudnik odwołane zostały również posiedzenia komisji oświatowej i komunalnej w marcu br.

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Jaśkowski

Jakość wody – ZWiUK w Rudniku informuje

Szanowni Mieszkańcy

Zwiększając transparentność działalności naszego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku, publikujemy od dziś wyniki badań jakości wody dostarczanej poprzez sieć wodociągową do Państwa domostw. Co kwartał na terenie gminy Rudnik stacje sanitarne przeprowadzają badanie przydatności wody do spożycia w kilku punktach poboru. Kontrola obejmuje ocenę parametrów fizykochemicznych jak m.in. mętność, barwę, odczyn, przewodność elektryczną, zawartość glinu i fosforu oraz mikrobiologicznych z uwzględnieniem obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz Clostridium perfringens.

Woda, którą mamy w kranach, spełnia wszystkie wymagania sanitarne. Jakość wody odpowiada obowiązującym normom określonym w przepisach ministra zdrowia. Potwierdza to akredytowane Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie.

Szczegółowe sprawozdania z przeprowadzonych badań znajdują się w załącznikach w prezentowanej poniżej zakładce.

Każdy mieszkaniec gminy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, może poprosić ZWiUK w Rudniku o wynik najnowszego badania wody. Możliwe jest to w siedzibie zakładu lub od dziś na stronie internetowej Gminy Rudnik w zakładce:

ZWiUK RUDNIK – jakość wody

PODSTAWOWE PARAMETRY WODY W GMINIE RUDNIK:

– odczyn pH 6,8 – 7,5 (granice dopuszczalne 6,5 – 9,5)
– twardość 389 mg/l CaCO3 (granice dopuszczalne 60 – 500 mg/l CaCO3)

 

Siedziba zakładu:

ZWiUK w Rudniku

ul. J. Gawliny 2A

47-411 Rudnik

tel. 32 410 64 18 wew. 111 lub 126

kom. 696 428 160

e-mail: zwiukrudnik@wp.pl

Kierownik: mgr Mirosław Roesler

 

 Wyniki badań:

 1. Marzec 2020
 2. Listpoad 2019

 

 

Zmiana pracy Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku od 16 marca 2020 r.

(Aktualizacja 16 marca 2020)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudnik!

Od 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rudnik będzie zamknięty dla petentów. Przed urzędem zostanie udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać pisemne sprawy mieszkańców. Skrzynka będzie opróżniana raz dziennie. W sprawach wyjątkowo ważnych urzędnicy będą się kontaktować z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail).

W sytuacjach losowych, bądź w sprawach wymagających podjęcia niezwłocznych działań administracyjnych, klienci przyjmowani będą we wskazanym miejscu i czasie. Należy umówić się telefonicznie, w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej KASA URZĘDU GMINY JEST NIECZYNNA. Apelujemy, aby wpłaty za odpady komunalne, podatek, wodę, ect. dokonywać tylko poprzez bankowość internetową. 

Porady prawne dla mieszkańców w tutejszym Urzędzie Gminy, zostają zawieszone do odwołania.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o mieszkańców naszej gminy, jak również aby zapewnić ciągłość pracy urzędu oraz jednostek i działań (dostarczenie wody, usługi komunalne, etc) mu podległych. Prosimy Państwa o wyrozumiałość. Decyzja podjęta przez Wójta Gminy Rudnik jest zgodna z ogólnopolskimi działaniami, opartymi na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu. Może wydawać się radykalna, ale jest niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Rudnik.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Gminy poprzez:

 • telefon: 32 410 64 18, 32 410 64 28, Fax: 32 410 64 18 wew.123
 • pocztę: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
 • pocztę elektroniczną: urzad@gmina-rudnik.pl
 • platformę ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego od 16 marca 2020 r. będzie pracować w ograniczonym zakresie. Wizyty będą umawiane wyłącznie telefonicznie (tel. 32  410 64 18 wew. 112 lub 113) i tylko w przypadku spraw nie cierpiących zwłoki (rejestracja urodzeń, zgony). W pozostałych sprawach prosimy o możliwe ich odroczenie, do czasu gdy zagrożenie epidemiczne zostanie odwołane.

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa telefon oraz e-mail, pod którymi można zgłosić osoby potrzebujące:

Pracownicy GOPS-u będą wspomagać osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą potrzebować pomocy ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego. Telefony czynne w godzinach pracy ośrodka.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku będzie zamknięty dla penitentów. Wszelkie informacje, zgłoszenia awarii przyjmowane będą na bieżąco telefonicznie pod nr tel. 32 410 64 18 wew. 111 lub 126 lub tel. kom. 696 428 160 lub droga mailową : zwiuk@gmina-rudnik.pl

 

Numery telefonów do poszczególnych referatów UG Rudnik:

 

Przypominamy:

 • Osoby powracające z zagranicy zobowiązane są do poinformowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr tel.: 604 106 359 i poddanie się 14-dniowej kwarantannie domowej.
 • Osoby wykazujące symptomy podejrzenia zakażeniem koronawirusem zobowiązane są do poinformowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr tel.: 604 106 359

Przeczytaj także:

Zalecenia Wójta oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców Gminy Rudnik ws. koronawirusa
Apel Wójta do mieszkańców w sprawie pandemii koronawirusa
Ministerstwo Zdrowia i Państwowy Zakład Higieny informuje o sposobach ograniczania ryzyka zakażenia Koronawirusem
Komunikat Dyrektora SPZLA w Rudniku
Rekrutacja do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy – zawieszona!
POLICJA OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM
Informacja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej

Komunikat Dyrektora SPZLA w Rudniku

W celu ograniczenia zagrożeń wynikających z możliwości pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 z dniem 16 marca 2020 roku wprowadza się następujące regulacje:

 1. Ograniczenie wizyt w Ośrodkach Zdrowia na terenie gminy Rudnik.
 2. Pacjenci proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia, czy osobista wizyta pacjenta u lekarza jest konieczna
 3. Przyjmowani osobiście przez lekarza będą pacjenci w pilnych i szczególnych przypadkach.
 4. Wszystkie możliwe świadczenia będą realizowane przez system teleinformatyczny.
 5. Podjęte działania mają na celu działania profilaktyczne poprzez zapobieganie narażania pacjentów jak również personelu medycznego przed zagrożeniami wynikającymi z zaistniałą sytuacją.

 

Ośrodek Zdrowia w Rudniku – tel 32 410 64 70

      Ośrodek zdrowia w Łubowicach – tel. 32 410 67 29

       Ośrodek Zdrowia w Szonowicach – tel. 32 410 65 20

Zalecenia Wójta oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców Gminy Rudnik ws. koronawirusa

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Wójt Gminy Rudnik zwołał dziś na godz. 12:30 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wójt wspólnie z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego wypracowali zalecenia dla mieszkańców naszej gminy, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych.

EDUKACJA

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane. 

OŚRODKI ZDROWIA (SPZLA)

Lekarze POZ przyjmują bez zmian. W razie niepokojących objawów prosimy wpierw o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Zdrowia, celem umówienia wizyty lekarskiej.

Ważne! Osoby przyjmujące leki na stałe, proszone są o telefoniczne ich zamawianie. Recepty  zostaną wystawione elektronicznie, bez konieczności przychodzenia do Ośrodka Zdrowia.

KULTURA

Decyzją Wójta Gminy Rudnik do odwołania zostaje zawieszona działalność kulturalna wiejskich instytucji kultury (łącznie z ich filiami/oddziałami) tj.:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku oraz jej filie. (Czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty).
 • Klub Seniora

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

 • Ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora,  zajęć sportowych dla seniorów.
 • Wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.
 • Ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podopiecznych z publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej,  innych placówek całodobowych pomocy społecznej.

W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z GOPS, tel. 32 410 64 25.

SPORT

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych.

TRANSPORT PUBLICZNY

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu informuje, iż od 16 marca 2020 do odwołania autobusy kursować będą według rozkładu wakacyjnego.

 

URZĄD GMINY RUDNIK – OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Urząd Gminy w Rudniku (wraz ze swoimi jednostkami) prowadzi normalną obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji.

 • Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynku urzędu – a w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów Urzędu – w tym klamki, blaty, poręcze.
 • Apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.
 • Pracownicy Urzędu Gminy Rudnik ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej.

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
 • Apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznychW szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
 • Apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych
 • Apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych, centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń.
 • W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu: całodobowa infolinia: 604 106 359.
 • Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).
 • Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.
 • Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.
 • Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).
 • Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości – telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • W zakresie bieżących informacji apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus). W Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji, które pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.

Skip to content