Konkurs organizowany był przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Szuka „Elementarz” w ramach realizacji zadania publicznego „Smog nas zje – edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Celem konkursu było:

Przekazywanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z tzw. Niskiej emisji oraz jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia dzieci.

Kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, propagowanie działań ograniczających powstawanie smogu; wzrost poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na problemy ekologiczne.

Uwrażliwianie i zachęcanie placówek do przekazywania dzieciom wiedzy na tematy dotyczące ochrony środowiska.

Motywowanie dzieci do aktywności twórczej oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Konkurs adresowany był do przedszkoli oraz klas I-III szkól podstawowych z terenu województwa śląskiego. Do konkursu mogliśmy zgłosić tylko jedną pracę plastyczną, którą wykonywała u nas grupa przedszkolaków „Kangurków”, pod kierunkiem Pani dr. M. Koloch. Nasza praca wykonana była techniką kolażu. Przedszkolaki kolejno wykonywali poszczególne elementy pracy.

Nasza praca konkursowa trafiła do grona 15 laureatów konkursu, dzięki czemu zdobyliśmy nagrodę o wartości 500zł.

E.R.

Skip to content