KRUS organizuje konkurs

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik ogłosiła XXV Konkurs dla dziennikarzy pod hasłem “W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników i osób, którzy w środkach masowego przekazu opublikują w 2019 r. materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach.

więcej o konkursie poniżej

Informacja ZNP o strajku nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rudnik

W dniu dzisiejszym tj. 8 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka otrzymał pismo Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Rudniku o rozpoczęciu strajku od 8 kwietnia br. do odwołania.

Strajkiem objęte są następujące placówki oświatowe:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
  • Szkoła Podstawowa z dotychczasowymi klasami Gimnazjum w Grzegorzowicach
  • Szkoła Podstawowa z dotychczasowymi klasami Gimnazjum w Rudniku

W załączniku pismo Zarządu ZNP w Rudniku

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

  1. Rozliczenie „Akcji Zima”.
  2. Informacja na temat działalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik.
  3. Sprawy bieżące:
  • sprawy dotyczące mienia komunalnego gminy – c.d. (dotyczy działek i użytkowania gruntów).

Spotkanie z pisarzem

Spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem. Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 w GCI w Rudniku. Na spotkanie zapraszamy dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. 
Poniżej druk zgody rodziców na udział dzieci w spotkaniu.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………..…tel. rodzica …....................................
(imię i nazwisko)
podanych na karcie zgłoszenia/ formularzu przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Rudniku ul. Arcybiskupa Gawliny 2, 47-411 Rudnik w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji : Spotkania autorskiego z pisarzem Wiesławem Drabikiem
w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w GCI w Rudniku.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów
filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć,uroczystości, programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudniku
na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach w celu informacji i promocji biblioteki. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach w celu informacji i promocji biblioteki.


Wyrażam zgodę na samodzielne dojście na zajęcia i powrót do domu.

Klauzula Informacyjna
Informujemy, że Pani/a dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudniku z siedzibą przy ul. Arcybiskupa Gawliny 2 w Rudniku. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) w celach
promocji Biblioteki. Dane będą przetwarzane przez okres ważności zgody oraz w celach archiwalnych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcie a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się
na podstawie zgody, jednakże ich podanie jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iodo@gmina-rudnik.pl

…........................................................
Podpis rodzica/ opiekuna

-----------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE RUDNICKICH PRZEDSZKOLAKÓW Z KICIĄ KOCIĄ W GBP W RUDNIKU

Czwartkowe przedpołudnie 21 marca dzieci z rudnickiego przedszkola miło spędziły w bibliotece w Rudniku z bohaterką książeczek dla dzieci Kicią Kocią.

Kicia Kocia to mała i urocza kotka, która poznaje świat i dowiaduje się, jakie zasady w nim obowiązują. Ma wyrozumiałych i kochających ją rodziców oraz przyjaciół: Packa, Adelkę i Julianka, z którymi bawi się i uczy. Po wysłuchaniu najnowszej opowieści o Koci, w którą wcielił się właściciel księgarni Sowa z Raciborza Pan Dariusz Biel, dzieci miały możliwość zabawy z miłą kotką. Była więc gra w piłkę, rzuty do celu i kolorowanie obrazków.

Bardzo dziękujemy Paniom Gabrieli Materzok i Marioli Brachman za zaproszenie i zorganizowanie spotkania.

Zielony Dzień Przedszkolaków z Szonowic

W związku z nadejściem długo oczekiwanej wiosny obchodziliśmy w naszym przedszkolu w Szonowicach ZIELONY DZIEŃ, podczas którego na Dzieci czekało wiele przeżyć i atrakcji.

Od samego rana „poszukiwaliśmy” koloru zielonego w naszym otoczeniu; nazywaliśmy przedmioty z natury w kolorze zielonym; mieliśmy liczne zabawy muzyczne i ruchowe; rozwiązywaliśmy zagadki nt. zielonych owoców i warzyw; mieliśmy zielone menu: kanapki z zieloną sałatą i szczypiorkiem, zupa brokułowa, a na deser galaretka – obowiązkowo w kolorze zielonym. Dzięki naszym rodzicom mieliśmy również zielony akcent w naszym ubiorze. Dzień ten bogaty był w wiele wrażeń, eksperymentów związanych z mieszaniem kolorów. Ponadto dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat roślin oraz zdrowej żywności.

oprac.: Ewa Schink

Przedszkole Rudnik i Szonowice wita wiosnę

„Zimo, zimo uciekaj.

Wiosno, wiosno nie zwlekaj.

Przyjdź do nas koniecznie,

Niech będzie ciepło i słonecznie.”

Tradycyjnie, jak co roku przedszkolaki z Szonowic i Rudnika przywitały nową porę roku barwnym i bardzo głośnym korowodem. Każdy przedszkolak trzymając w jednym ręku kolorowy gaik, a w drugim instrument głośno wykrzykiwał hasła zachęcające Zimę do ustąpienia miejsca Wiośnie. Czapki i kurtki przedszkolaków z Rudnika udekorowane były w tym dniu pięknymi, kolorowymi kwiatkami, przygotowanymi przez ich rodziców.

W naszych  przedszkolach  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  już kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkoli  z  zimowej  na  wiosenną. Wspólnie z dziećmi przygotowano marzannę- symbol zimy. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.  Dzieci  z pomocą nauczycielek posadziły wiosenne  kwiaty, cebulkę, fasolkę i zasiały rzeżuchę oraz owies. Nie zabrakło również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów wiosny.

Skip to content