We wtorek 30 kwietnia br. odbyła się VI sesja Rady Gminy. Gościem sesji był Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, który podziękował za zaproszenie oraz dotychczasową współpracę, przedstawił szczegółowo swoje działania na szczeblu powiatowym, w szczególności dotyczące naszej Gminy. Starosta zapoznał obecnych radnych z wyzwaniami, jakie stoją przed wszystkimi samorządowcami  obecnej kadencji, a mianowicie problematykę: transportu publicznego PKS, funkcjonowania Szpitala Rejonowego, Edukacji i Szkolnictwa, dróg powiatowych, animacji kultury i sportu oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin naszego powiatu. Nasi radni korzystając z okazji, zadawali wiele pytań, zwłaszcza dotyczących naszej gminy. Starosta podkreślił bardzo dobrą współpracę pomiędzy Starostwem a naszą Gminą, chwalił Wójta za energię i zapał, jaki wkłada w swoją pracę. Zapewnił o swej otwartości na mieszkańców naszej Gminy i zadeklarował chęć dalszej współpracy z naszym samorządem. Życzył radnym skutecznej realizacji wszystkich celów i zamierzeń oraz satysfakcji z pełnionej służby publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Rudnik. Wójt wraz z radnymi podziękowali Staroście za przybycie.

Miniona sesja miała też swe drugie ważne dla naszej Gminy wydarzenie. Wybrano nowego skarbnika. Dotychczasowo tę funkcję pełniła pani Maria Skora, od 1 maja zastąpi ją  pani Danuta Biczysko.

Pani Marii dziękujemy za bardzo dobrą współpracę, zaś pani Danucie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

Skip to content