W miniony piątek 26 kwietnia w Gminnym Centrum Informacji z inicjatywy wójta, odbyło się spotkanie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa – pana Piotra Skuczeń z mieszkańcami Rudnika. Omawianym tematem była rozbudowa sieci gazowej w tym sołectwie. W formie prezentacji multimedialnej przedstawione zostały zarówno aspekty formalne jak i techniczne warunki przyłączenia się do planowanej budowy sieci. Po prezentacji pracownik PSG odpowiadał szczegółowo na zadawane przez mieszkańców pytania.

W tym roku planowana budowa nitki gazowej na ul. Wesołej w Rudniku, jest obecnie w realizacji. Budowa gazociągu w tzw. dolnej części sołectwa, planowana jest na rok 2020/2021.

Wszystkich chętnych, którzy chcą przyłączyć się do planowanej sieci prosimy o wypełnienie wniosku, który można pobrać w sekretariacie w Urzędzie Gminy jak i z linku poniżej
link

Więcej informacji na stronie internetowej PSG
https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Skip to content