Zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2019r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

  1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2018r.
  2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.
Skip to content