Urząd Gminy Rudnik informuje, że po bardzo długim okresie wyczekiwania na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zostały opublikowane wyniki naboru 4.1.3 dot. odnawialnych źródeł energii, w którym Gmina Rudnik brała udział w partnerstwie z Gmina Krzanowice. Niestety, dofinansowanie otrzymali tylko 4 beneficjenci ze 125, którzy wzięli udział w naborze. Pomimo spełnienia kryteriów konkursowego oraz uzyskania wymaganej ilości punktów, jednocześnie zajmując wysoką – bo aż 5 pozycję (ze 100 pozycji), Gmina Rudnik wraz z Gminą Krzanowice nie otrzymała dofinansowania. Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców z zakresu odnawialnych źródeł energii będziemy nadal szukali alternatywnych rozwiązań umożliwiających uzyskanie dofinansowania na ten cel, o czym również będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ponadto zwracamy się z prośbą, by mieszkańcy, którzy brali udział w naborze wniosków, a nie odebrali jeszcze swojego egzemplarza „Karty oceny technicznej” przeprowadzonej przez firmę Home Instal zgłosili się po jej odbiór w Urzędzie Gminy (pokój nr 7).

Wójt Gminy Rudnik

Piotr Rybka

Dokładne wyniki można znaleźć na stronie Serwisu Regionalnego Programu Urzędu Wojewódzkiego
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

lub klikając poniższy link

 89,3kB XLSXLista wniosków o dofinansowanie projektów NIEGRANTOWYCH 
15 maja 2019 r.

 27,4kB XLSXLista wniosków o dofinansowanie projektów GRANTOWYCH 
15 maja 2019 r.

 313,6kB PDFImienna lista członków Komisji Oceny Projektów 
15 maja 2019 r.

Skip to content