W dniu 18 maja 2019 r. swój Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Agnieszka i Antoni Jarosz z Czerwięcic.

Ślub cywilny zawarli przed sześćdziesięcioma laty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach. Również w Łubowicach w koście parafialnym odbył się ich ślub kościelny.

Pani Agnieszka urodziła się w Brzeźnicy; miała 4 braci i 2 siostry. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym, zajmowała się domen i wychowaniem dzieci.

Pan Antoni urodził się i wychował w Czerwięcicach. Miał brata i cztery siostry. Razem z żoną prowadził gospodarstwo rolne. Udzielał się społecznie: przez dwie kadencje pełnił funkcję sołtysa wsi Czerwięcice, przez trzy kadencje był radnym Gminy Rudnik, był również członkiem OSP Czerwięcice i członkiem Rady Nadzorczej w Mleczarni Racibórz. Jubilaci doczekali 3 synów, 10 wnuków i 7 prawnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Jarosz życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Skip to content