Studenci PWSZ w Raciborzu z Wydziału Architektury inwentaryzują zabytki sakralne gminy.

Od poniedziałku dwudziestoosobowa niespełna grupa studentek i studentów PWSZ w Raciborzu zajmują się inwentaryzacją przydrożnych kapliczek i krzyży umiejscowionych na terenie naszych sołectw. To ostatni etap kilkuletniej współpracy Uczelni w Raciborzu z Gminą Rudnik. W następnych latach planowana jest część druga polegająca na inwentaryzacji zabytków świeckich.

26 czerwca studenci mieli okazję spotkać się z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach – Łukaszem Konarzewskim i Miejskim Konserwatorem Zabytków w Raciborzu – Marią Olejarnik. Zaproszeni przedstawili codzienną pracę i wyzwania jakie stawia im funkcja konserwatora zabytków, a także opowiedzieli o współpracy z architektami w trakcie konsultacji planów i prac budowlanych w miastach i na wsi. Studenci pytali również o informacje dotyczące bezpośrednio wykonywanej inwentaryzacji na terenie Gminy Rudnik.

Studenci będą w gminie do końca przyszłego tygodnia. Nad studentami pieczę sprawuje Pani dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak – Dyrektor Instytutu Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W sumie pozostało im do zinwentaryzowania dziesięć obiektów sakralnych i jeden świecki.

Pożegnanie starszaków w Grzegorzowicach

          Dnia 19 czerwca 2019 r. starszaki z Grzegorzowic pożegnały przedszkole. Dzieci występowały z programem artystycznym – śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Na koniec przedszkolaki zdawały egzamin – musiały się podpisać. Dzięki temu nauczycielki były pewne, że dzieci mogą iść do szkoły. Po występach rodzice dziękowali całej kadrze za wszystkie lata pracy z dziećmi, a Pani dyrektor -radzie rodziców. Po części artystycznej był wspólny poczęstunek.

Samochód dla Gminy Rudnik

W dniu dzisiejszym Gmina Rudnik otrzymała niezwykle cenny prezent! W ramach  wzajemnej współpracy, dzięki intensywnym staraniom Wójta Piotra Rybki, raciborska placówka Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, przekazała na rzecz Gminy Rudnik używanego busa marki Volkswagen 7DB Transporter Kombi. Podarowany samochód będzie służył mieszkańcom Gminy Rudnik, a pomysłów jego wykorzystania jest już kilka, wkrótce więc zobaczymy busa, oznaczonego  herbem gminy, na ulicach naszych sołectw.

Odbyła się I Międzynarodowa i II Ogólnopolskia Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

40 Dziecięcych Drużyn Pożarniczych wzięło udział w I Międzynarodowej, II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Zawody rozegrano na stadionie przy ul. Kępińskiej w Wieruszowie.

Zawody młodych strażaków rozpoczęła uroczysta parada wszystkich uczestników z ul. Kolejowej na stadion sportowy, które było areną zmagań. Nasz Powiat godnie reprezentowała grupa dziecięcych druhów z OSP Gamów.

Mali strażacy rywalizowali w czterech konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe – motopompa oraz ćwiczenie bojowe – sikawka. Zawodnikom kibicowali opiekunowie ich drużyn oraz rodzice.

Poza rywalizacją przygotowano wiele trakcji – m.in. ściankę wspinaczkową, gigantyczne piłkarzyki, a także konkursy oraz gry. Zorganizowano też pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu drużyn. Jednym z gości specjalnych imprezy był Zbigniew Bródka – mistrz olimpijski, ale także zawodowy strażak.

– Ze względu na wysoki poziom wyniki wszystkich drużyn oscylowały wokół górnych granic punktowych, dlatego też wszystkie drużyny zostały sklasyfikowane na pierwszym miejscu – mówi kpt. Karol Brylak, sędzia główny tegorocznych zawodów.

Nagrody młodym strażakom wręczał m.in. Waldemar Pawlak – prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Teresa Tiszbierek, wiceprezes ZOSP RP.

więcej na stronie: http://www.osp.pl

Autor: OSP.pl, UG Rudnik Fot.: OSP.PL, własne

Szkoła Podstawowa w Rudniku pozyskała dofinansowanie na remont kuchni szkolnej

W dniu 18 czerwca Wójt Piotr Rybka podpisał umowę z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem  na dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie zostało pozyskane dla  Szkoły Podstawowej w Rudniku, z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu kuchni szkolnej. Czas wakacji będzie więc dla szkoły w Rudniku czasem intensywnych prac remontowych, aby stołówka szkolna  mogła przywitać uczniów we wrześniu już w nowym, wyższym standardzie.

„Aktywna tablica” w naszych szkołach

Z przyjemnością informujemy, iż w tegorocznej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” wszystkie trzy szkoły podstawowe, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym, otrzymały dofinansowanie do zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W ramach pozyskanego wparcia, przy udziale finansowym Gminy Rudnik, szkoły podstawowe w: Brzeźnicy, Grzegorzowicach i Rudniku, zakupią  interaktywne monitory dotykowe o przekątnej min. 55 cali, zapewniające łączność z Internetem. Dyrektorom szkół gratulujemy wygranej w konkursie, nauczycielom i uczniom życzymy wiele radości z użytkowania nowego sprzętu, służącego nowatorskiej dydaktyce.

Wakacje w przedszkolu

Rodziców dzieci przedszkolnych informujemy, iż w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, na czas wakacji został uruchomiony dyżur w przedszkolach Gminy Rudnik. W miesiącu lipcu opiekę dla dzieci przedszkolnych zapewnia Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, zaś w sierpniu – Przedszkole w Rudniku. Bliższych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli, kontakt tel.: 32 410 67 26 (Brzeźnica), 32 410 65 03 (Rudnik).

Wizyta przedstawiciela Fundacji Wspomagania Wsi.

W czerwcu Gminę Rudnik odwiedził przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi, aby zapoznać się z możliwościami Gminy Rudnik przystąpienia do projektu Nasza Przestrzeń. W projekcie FWW ułatwia mieszkańcom gmin zrozumienie dokumentów planistycznych, organizuje spotkania i warsztaty, udziela grantów. Wspólnie z mieszkańcami wypracowuje najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania przestrzenne.

Doświadczenia Fundacji we współpracy z kilkudziesięcioma gminami przyniosły dopasowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców zmiany w gospodarowaniu swoim otoczeniem.

Gmina Rudnik otrzymają wsparcie:

 • finansowe w postaci grantu (do 31 tys. zł)
 • merytoryczne w postaci opiekunów konsultacji (urbanista i doświadczony ekspert)
 • techniczne w postaci narzędzi kon­sultacji (w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę urzędu).

Współpraca FWW i gminy w projekcie możliwa jest na dwóch etapach procedury planistycznej:

Etap I

 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego
 2. Przekazanie dokumentu do opinii do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Etap II

 1. Pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu dokumentu przez instytucje
 2. Głosowanie rady gminy nad dokumentem planistycznym

Gmina Rudnik wskazała na pomoc FWW w działaniach poświęconych rewitalizacji pałacu w Sławikowie. Fundacja wpisała Gminę Rudnik do programu Nasza Przestrzeń i podjęła decyzję o wsparciu naszej gminy. Teraz konieczne jest przygotowanie dokumentów do realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia na przełomie 2019/2020. Sławików ma potencjał i należy go wykorzystać – podsumował wizytę gość z FWW.

Inicjatywa sołecka 2019. Wnioski sołectw Gminy Rudnik na liście rankingowej

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego w wysokości 4,5 mln zł.

Na liście rankingowej znalazło się 238 projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego, w tym 4 projekty z naszych sołectw.
Dofinansowanie zadań zgodnie z zasadami Konkursu nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały „W sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka w 2019 roku” w dniu 24 czerwca 2019 roku. 


List rankingowa – sołectwa Gminy Rudnik (kwota całkowita zadania/wnioskowana kwota dofinansowania) 

 1. GAMÓW – Kompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim
 2. 16 000 zł /8 000 zł
 • BRZEŹNICA – Pierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z
 • ŁUBOWICE  -Wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach 10 000 zł /8 000 zł
 • SŁAWIKÓW  -Druhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP 7 500 zł/6 000 zł
Skip to content