Żniwa to niebezpieczny okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na wysokości, a udział w tych pracach dzieci potęguje niebezpieczeństwo wykonywania pracy.

Rolniku, przed rozpoczęciem prac żniwnych sprawdź stan maszyn:

 • załóż brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe oraz na inne ruchome części maszyn służące do napędu,
 • wyposaż kombajny i ciągniki  w sprawny sprzęt ppoż.,
 • nie pozwalaj na obsługę maszyn żniwnych osobom bez odpowiednich umiejętności,
 • prowadząc kombajn obserwuj uważnie przedpole,

SZANOWNY ROLNIKU, organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie. Pamiętaj, aby:

 • ładunek był  zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem się z przyczepy, (maksymalna wysokość od podłoża – 4 metry),
 • nie stawać na zaczepach i innych częściach maszyn i ciągników w trakcie ruchu,
 • do schodzenia z załadowanego wozu lub przyczepy używać drabiny o odpowiedniej długości (burtę przyczepy wyposażyć w uchwyty do zawieszenia drabiny),
 • nie przewozić osób na zaczepach, błotnikach ciągników, pomoście roboczym kombajnu, i zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy po drodze publicznej.

Rolniku, pamiętaj o tym, że  w trakcie ruchu maszyny  zabronione jest:

 • czyszczenie, usuwanie gromadzących się materiałów,
 • usuwanie nadmiaru (zapchań) słomy, nawlekanie sznurka,
 • zmiana położenia lub nastawienia elementów roboczych,
 • wymiana części (np. kos w maszynach żniwnych),
 • smarowanie, sprawdzanie umocowania elementów ruchomych,

Wcześniej wyłącz napęd, zgaś silnik i odczekaj aż elementy będące w ruchu, obracające się siłą bezwładności zatrzymają się.

ROLNIKU, od Ciebie zależy bezpieczeństwo Twoich dzieci!

 • zapewnij opiekę szczególnie najmłodszym i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw, z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn,
 • nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, stwarzających zagrożenie dla dziecka,
 • nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągników i maszyn rolniczych,
 • zabezpiecz zapałki, środki ochrony roślin, paliwa przed dostępem  dzieci,
 • ruszając ciągnikiem lub innym pojazdem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.

 

Ważny jest własny dobry przykład. Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bhp  chronisz nie tylko życie i  zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci. One uważnie Cię obserwują i  naśladują!

Skip to content