Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu dziękują wszystkim darczyńcom oraz tym, którzy czynnie włączyli się w akcję i jej organizację. Ponadto dziękujemy sołtysom, radnym za zaangażowanie i rozpropagowanie akcji w środowisku lokalnym. 

Skip to content