W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W tym celu wykonywane są planowe, zorganizowane przeszukania obszarów i zbierania zwłok dzikich zwierząt lub ich szczątków. Plan przeszukań koordynuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii. Harmonogram przeszukań na styczeń i luty 2020 został udostępniony Powiatowym Centrom Zarządzania Kryzysowego.

Jak należy postępować w przypadku znalezienia padłego dzika przez osoby postronne?

  1. jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  2. powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  3. zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK):

Starostwo Powiatowe

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Plac Okrzei 4
47-400 Racibórz

 32 412 06 02
 32 412 06 03
  604 284 392
 pczk@powiatraciborski.pl  

Zgłoszenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112

Dalsza procedura leży po stronie PCZK, które współpracuje z służbami weterynaryjnymi.

W opinii ekspertów dziki nadal stanowią podstawowe źródło zakażenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych dzików oraz przez ludzi, ze względu na wykorzystywanie do konsumpcji przetworzonego mięsa dzików (przewóz mięsa i wyrobów wędliniarskich oraz wyrzucanie ich odpadów).

Skip to content