Decyzją rządu, od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Otwarciu placówek przedszkolnych musi jednak towarzyszyć przestrzeganie i spełnienie warunków, które Główny Inspektorat Sanitarny ujął w dniu 30 kwietnia 2020 r. w szczegółowych Wytycznych przeciwepidemicznych. Szczegółowe wytyczne GIS są niewspółmierne do realnych możliwości naszych Przedszkoli, w kwestii zarówno architektonicznej, jak i specyfiki pracy personelu pomocniczego i grona pedagogicznego tych placówek.
W związku z powyższym, w aspekcie wzrastającej liczby zachorowań w województwie śląskim, wspólnie z Dyrektorami Przedszkoli podjęliśmy decyzję o dalszym zawieszeniu stacjonarnego funkcjonowania Przedszkoli. Na decyzji zaważyło również znikome zainteresowanie rodziców dzieci przedszkolnych. W przypadku zmiany sytuacji pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa i rodzinna zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Dyrektorem przedszkola lub Urzędem Gminy w Rudniku,tel. 32 410 64 28.
Organ prowadzący, wraz z dyrektorami placówek, na bieżąco monitoruje sytuację, aby w momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podjąć kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy, najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

 

Do pobrania:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli…….

fot. Pixabay

Skip to content